नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मण: |
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मण: || 8||

nityam kuru karmatwam
karma jyaayo hyakarmanah
shareera jaatbaapi ch tay
na prasiddheyed karmanah

(Bhagavad Gita; Hoofdstuk3 Vers8)

Heer Krishna zegt,
Blijf uw taken uitvoeren zoals voorgeschreven door yoga(geestelijke) geschriften. Blijf dus voortdurend bezig. De juiste handelingen verrichten is beter dan geen enkele handeling verrichten. Want als je geen enkele handeling verricht, kun je zelfs je lichaam en leven niet onderhouden.

Met liefde en de beste wensen,
Nederig

Paramahansa Atmananda Ji