Kriya Yoga Nederland

Kriya Yoga Achtergrond Informatie

Yoga betekent eenheid

Middels perfecte concentratie van de geest ( dat is bij totale afwezigheid van gedachten),
wordt deze eenheid tot stand gebracht door het samengaan van het individuele bewustzijn met het Allerhoogste bewustzijn.

De naam Kriya Yoga komt van de Sanskrit werkwoorden Kri en Ya. De naam Kriya Yoga komt van de Sanskrit werkwoorden Kri en Ya. Kri betekent : Alle activiteiten, alle acties, alle handelingen. Ya betekent : De bron van alle activiteiten,acties, handelingen. Dus, Kriya betekent de herinnering aan de innerlijke, onzichtbare Zelf, de Ziel, als de ware doener, de ware uitvoerder van alle activiteiten, acties, handelingen. Spiritualiteit is de essentie van de schepping. Het is de meest innerlijke kern in het hart van alle religies en eloofsovertuigingen waarin de Schepper zich openbaart. Yoga in het algemeen en Kriya Yoga in het bijzonder, is de kunst en de wetenschap van spiritualiteit. Door het beoefenen van meditatie doorbreekt men de grenzen van het materiële bestaan en realiseert men zijn eenheid met de universele Allerhoogste Zelf.

Lamps
Lotus

Bij de Ziel te komen, dat is het doel van Kriya Yoga. Meditatie is de beoefening van de aanwezigheid van God / allerhoogste Geest. Kriya Yoga is de hoogste vorm van de beoefening van de aanwezigheid van God / allerhoogste Geest. Het gaat over hoe de Ziel in het lichaam indaalde en hoe deze terug te brengen naar de ruggengraat en de hersenen, voorbij de grenzen van het lichaam, in de uitgestrekte oneindigheid. Ruggengraat en hersenen zijn het altaar van God /allerhoogste Geest. Daar stroomt de elektriciteit van God /allerhoogste Geest binnen in het zenuwstelsel door naar de wereld en als zodanig zijn de zintuigen ( reuk, tast, zicht, horen etc.) naar buiten gericht. Maar wanneer je de energie omdraait door middel van Kriya Yoga en je dit concentreert in de ruggengraat en hersenen, ben je in staat om de Schepper te ervaren. Door de zintuigen volledig te beheersen verkrijg je toegang tot de oneindige onsterfelijke kracht in je innerlijk. Je zult dan in staat zijn om de enorme kracht van de oneindige sfeer van de geest te herkennen, welke iets achter je hart ligt.

Kriya Yoga is de sleutel tot Zelf realisatie. De Guru’s hulp en begeleiding is essentieel ( Steenkool brand niet uit zichzelf, maar wanneer daar vuur bijkomt wordt alles roodgloeiend…). Yoga betekent eenheid met God / allerhoogste Geest. Het is niet het voorrecht van Christus en een paar Meesters alleen om dat te realiseren. Alle golven zijn van dezelfde oceaan ! Ongeacht je persoonlijke situatie, God / allerhoogste Geest is altijd met je ! Zoek Hem en vind Hem. Help Hem om je naar Hem toe te laten trekken en jou te maken als Hij is. Kriya Yoga is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde ademhaling technieken en omvat tevens het gelijktijdig onder controle brengen van ademhaling energie en gedachten energie wat het de beoefenaar vergemakkelijkt om de rusteloosheid van de geest te overwinnen. Het geeft hem concentratie vermogen en maakt het hem mogelijk om geleidelijk boven de beperkingen en en complicaties van het biologische zelf ( wat de oorzaak is van alle stress, lijden, rusteloosheid en geïrriteerdheid) uit te stijgen.

Breathe

Meer lezen

Ga verder dan gedachten

Voorbij gedachten te gaan. Door regelmatige, dagelijkse beoefening verleent Kriya Yoga je de kracht van intuïtie wat uiteindelijk tot de ervaring van puur bewustzijn en Zelf-Realisatie ( = eenheid) met de Allerhoogste Zelf, God / allerhoogste Geest leidt. De oude Indische Meesters van de Veda’s realiseerden zich dat oneindig, continue geluk het doel van de schepping en alle geschapen wezens is.

Eenheid met de Schepper

Om deze absolute continue geluk toestand te bereiken, moeten we onze eenheid met onze Schepper realiseren, GOD / allerhoogste Geest, die de bron van alle geluk en alle gelukzaligheid is. Naast vrede en geluk / gelukzaligheid geeft Kriya Yoga een sterke, krachtige gezondheid, efficiency in werk, besluitvorming kracht, een gevoel van universele liefde en harmonie met alle medemensen en de gehele schepping. Kriya Yoga omvat eenvoudig te leren fysieke technieken, ademhaling - en meditatie technieken. De beoefening is zowel geschikt voor jonge - alsmede oudere mensen en is eenvoudig in je dagelijkse leven te integreren.

Kriya Yoga - Een heilige techniek

Kriya Yoga is een heilige techniek, welke uitsluitend en alleen mondeling van leraar op de oprecht geïnteresseerde persoon die de technieken wil leren, wordt overgedragen. Persoonlijke initiatie in de technieken is daarom een vereiste. Meer informatie over de lijn van Kriya Yoga leraren en deze spirituele traditie en Mahaswami Paramahansa Atmananda, de Guru ( spirituele leraar, letterlijk vertaald "de verdrijver van onwetendheid" ) van Kriya Yoga Nederland vind je onder : "Kriya Yoga Meesters"Meer algemene informatie over Kriya Yoga, zoals Kriya Yoga beoefening, initiatie, lessen etc. vind je onder : “Kriya Yoga beoefening”.“Kriya Yoga Beoefening”.