Die zogenaamde yoga, die niet leidt tot liefde voor God of geloof in God, is noch ware yoga, noch echte yoga. Als men echte yoga correct en oprecht beoefent, zullen er zeker gevoelens van liefde voor God ontstaan in het hart en de geest. De verlangens, hunkeringen, woede, vijandigheid, haat, hebzucht, jaloezie en alle negatieve mentale houdingen zullen geleidelijk aan onder controle komen en verdwijnen. Daarom wordt deze Kriya Yoga beschouwd als de beste en meest oprechte Yoga beoefening. Men kan goddelijke liefde en spiritualiteit in zichzelf voelen en realiseren. Dit stelt de spirituele zoeker, de student van Yoga, in staat om nobele gevoelens te ontwikkelen en te voelen en de liefde ook buiten zichzelf te voelen.

Als men geen oprechtheid en drang heeft ontwikkeld om God (de ziel, de geest) in zichzelf te kennen en te voelen, dan zal geen enkel bezoek aan heilige plaatsen en het maken van ontelbare pelgrimstochten helpen noch goed doen. Er zijn geen afzonderlijke en speciale inspanningen en arbeid nodig om geloof en ijver, een positieve instelling, liefde en toewijding, en geestelijke kennis te ontwikkelen. Natuurlijk kunnen deze ook worden ontwikkeld door speciale en afzonderlijke inspanningen. Maar deze zullen tijdelijk zijn, niet permanent.

Maar door Kriya Pranayama netjes en correct en met geloof en ijver te beoefenen, kunnen deze spirituele kwaliteiten en ervaringen automatisch worden bereikt en deze zullen ook blijvend zijn. Deze permanente liefde en toewijding voor God is pure liefde en toewijding en dit is permanente kennis en ervaring en is ook speciale spirituele kennis. De grootsheid en voordelen van deze Kriya Pranayam zijn zodanig dat als het op de juiste wijze kan worden gedaan, dan zullen in één klap alle negatieve en kwade neigingen verdwijnen, en daarvoor in de plaats komen alle Saattwik en positieve kwaliteiten.

Deze kunnen niet bereikt worden door de geest of mentale inspanning of wilskracht. Dan is dit niet de echte verzaking aan het kwaad en de negatieve krachten, want als de rusteloosheid van de geest niet verbannen is, is echte verzaking niet mogelijk. Vandaar dat men door de juiste en intense beoefening van Kriya Pranayam of Praana Karma voorbij geest en intellect moet gaan. Aldus gaat men met succes voorbij verlangens. Dit is echte verzaking.

Hij herinnert ons er allemaal aan:
Zoals voedsel absoluut noodzakelijk is om de honger van een uitgehongerd en hongerig persoon weg te nemen, zo is ook Kriya Yoga in het algemeen, en Kriya Pranayam in het bijzonder, absoluut noodzakelijk voor een persoon die op zoek is naar bevrijding of Zelfrealisatie.

Met Liefde en Eenheid
Paramhansa Atmananda Ji