Kriya Yoga Nederland

Kriya Yoga Meesters

De lijn van de originele Kriya Yoga leraren

In de Satya Yuga openbaarde God Kriya Yoga aan Manu, de eerste menselijke koning en wetgever. In de daaropvolgende Treta Yuga, gingen de goeroes van Lord Rama Chandra door met het onderwijzen ervan. In de daaropvolgende Dwapara Yuga, ging Heer Sri Krishna (onze oude Kriya Yoga Guru) door met het onderwijzen ervan (zoals vermeld in de Bhagavad Gita, Hoofdstuk 4, Vers 1,2 & 3). In de huidige Kali Yuga, onderwees Mahavatar Babaji het en het werd voortgezet door Yogiraj Shyama Charan Lahiri Mahasaya en zo verder door onze lijn van Guru's. Zo heeft het zich over de hele wereld verspreid.

Mahavatar Babaji

Kriya Yoga is ontwikkeld door Mahavatar Babaji tot een meer specifieke en systematische toepassing. In de 19e eeuw riep Mahavatar Babaji Lahiri Mahashaya naar zijn Grot Ashram in de Dronagiri Mountains, vlakbij Ranikhet en hield hem daar voor vele dagen en droeg hem alle technieken van Kriya Yoga over. Deze technieken werden later overgedragen door verschillende Meesters die de technieken onderverdeelden in acht niveaus, afhankelijk van de spirituele vooruitgang van de volgeling/ leerling.

Lahiri Mahasaya

Lahiri Mahashaya was de grootste Yogi van de 19e eeuw. Hij bewees door zijn leven als man met een gezin die tevens kostwinnaar was, de verenigbaarheid van Kriya Yoga met het leven van een werelds leven en de daarbij behorende sociale verplichtingen. Zijn kosmisch bewustzijn was echter geheel vrij van de beperkingen van tijd en ruimte! De processen in de Kriya Yoga zoals deze door hem aan zijn leerlingen geleerd werden, bereiden ons via de weg van geleidelijkheid voor om het Goddelijke in onszelf te realiseren, in een korter tijdsbestek dan gebruikelijk.

Sri Yukteswar

Bekeken vanuit de verspreiding van Kriya Yoga en de verspreiding van de boodschap van Kriya Yoga, Sri Yukteswar een van de meest vooraanstaande leerlingen van Lahiri Mahashaya. Sri Yukteswar, als een Indiase geleerde en Yogi, met een enorme kennis van astronomie en astrologie, heeft een grote invloed gehad op de ontwikkeling van kennis op deze vlakken.

Meer weten

Sri Yukteswar is tevens de auteur van het boek " De heilige wetenschap". Sri Yukteswar heeft dat boek geschreven op verzoek van Babaji, die voor hem verscheen op de Kumbha Mela in Allahabad. Mahavatar Babaji vroeg Sri Yukteswar de onderliggende eenheid van alle religies te bewijzen. Het boek werd in 1894 voor het eerst gepubliceerd.

Paramahansa Yogananda

Ook Sri Yukteswar gaf de kennis van Kriya Yoga door aan vele leerlingen waarvan zijn leerling Paramahansa Yogananda zijn meest bekende vertegenwoordiger van Kriya Yoga is geworden. Na afronding van zijn universiteit studie en voltooiing van alle niveaus van Kriya Yoga, vertrok Yoganandaji naar de USA om vandaar uit de kennis en filosofie van Kriya Yoga wereldwijd te verspreiden.

Meer weten

Yoganandaji’s doel en missie was om de heldere en duidelijke, wetenschappelijke technieken ten behoeve van de realisatie van de persoonlijke ervaring met God onder alle mensen van alle landen / naties te verspreiden.
Zijn boek "Autobiografie van een Yogi " , heeft miljoenen mensen geïnspireerd en is inmiddels een klassieker onder de spirituele literatuur. Zijn nalatenschap, de SRF organisatie, is nog steeds heel actief en zet zijn missie voort in het verspreiden van de boodschap van Paramahansa Yoganandaji en Kriya Yoga.

Swami Narayan Giri

Swami Narayana Giri (”Prabhujee”) was Sri Yukteswar meest nabijstaande leerling en hij diende en hielp zijn meester gedurende bijna twintig jaar. Door zijn dienstbaarheid ontving hij de leer van zijn Guru. Swami Narayana Giri zijn leven was gewijd aan het dienen van Sri Yukteswar tot diens dood. Swami Narayana heeft vele leerlingen geïnitieerd in de Kriya Yoga technieken. Hij had een grote Ashram met landerijen en een klooster school in Bhisindi Pur, West Bengal.

Swami Satyananda Giri

Swami Satyananda Giri was een van de meest vooraanstaande leerlingen van Sri Yukteswar. Swami Satyananda heeft een school opgericht en geleid in Ranchi; “Ranchi School”. Na in verschillende plaatsen over heel India gewoond te hebben, heeft hij zich uiteindelijk gevestigd in West Bengal om vandaar uit de samenleving te dienen. Swami Satyananda had vele leerlingen. Hij was het hoofd van de Yogoda Karar Ashram Puri en Ranchi school.

Mahaswami Paramahansa Atmananda

In deze lijn van deze traditie is ook de monnik en neuroloog Mahaswami Paramahansa Atmananda. Sri Swami Atmananda Paramahansa ji was geboren in een zeer religieus, geleerd en vermogend gezin in Bhawanipatna, Odisha, India. Al van jongs af aan is hij onderwezen in de religieuze rituelen door zijn grootouders en ouders, en bad zijn moeder heel vaak gebeden gericht aan de Goddelijke Moeder in zijn bijzijn.

Meer lezen

Een dokter

Paramahansa Atmananda ji, voorheen bekend als Dr. S.S. Chand , is levenslang lid van het genootschap van artsen van India, Indiase Medische Vereniging, Indiase Vereniging van Gezondheid. Zijn specialisatie in " Internal Medicine and Neurology ", de wetenschap van de hersenen en het zenuwstelsel, bleken een grote bijdrage ten aanzien van het begrijpen en leren van Kriya Yoga als een wetenschappelijke techniek voor Zelf - en God Realisatie. Toegewijd aan God, beoefende Atmananda ji Yoga vanaf zijn jeugd, waarbij hij geïnspireerd werd door Advaita Guru Totapuri, Swami Sivananda Saraswati, Ramana Maharsi, Swami Vivekananda, Paramahansa Yogananda en andere grote Heiligen. In zijn vorige Ashrama en leven als gezinshoofd, was hij een hoog gekwalificeerde arts.

Een Yogi

Hij werd een geautoriseerd Yogacharya in 1973. Geroepen tot het dienen van God, werd hij in 1979 geïnitieerd als Sanyasa en maakte hij zich alle acht groepen van Kriya Yoga meester, tot het bereiken van de toestand van Samadhi. Met de zegen van Babaji Maharaj en Lahiri Mahashaya, bereikte Swami Atmananda de Paramahansa staat van Goddelijke Realisatie in 1997.

Zijn werken

Hij traint vele Kriya Yogis en Yogacharyas in hun Sadhana en helpt hen bij het les geven en heeft vele van hen geholpen bij het zelfstandig opzetten en doen van spiritueel werk in centra en organisaties over de gehele wereld. Hij geeft ook vele managers en zakelijk leiders les in Stress Management. Hij is zeer goed onderlegd in de Yoga geschriften, Vedas, Vedanta en de Bhagavad Gita. Hij heeft een diep begrip van deze geschriften.

Kriya Yoga Centra

Paramahansa Atmananda ji reist door India, Indonesië, Europa, Zuid Amerika, USA, Canada en Hong Kong, waar hij Kriya Yoga les geeft en praktische spiritualiteit beoefent. Hij is de levenslange voorzitter van de Kriya Yoga Dhyana Kendra, Rourkela, Bhawanipatna, Mohangiri, Dharmagarh and Deobogh. Hij heeft tevens vele andere Kriya Yoga Ashrams en Centra in India, Indonesië, Europa, Noord Amerika en Hong Kong.

Woorden van wijsheid

Volgens Paramahansa Atmananda ji, " Is het Leven er om geleefd te worden, in gezondheid, positief, gelukkig, liefdevol , behulpzaam en harmonieus. Verbeter de kwaliteit en kwantiteit van je leven door het dagelijks beoefenen van Kriya Yoga, hoe eerder hoe beter. Je bent nooit alleen, God is altijd met je en Hij is de ultieme hulp ".

Zijn leringen

Er zijn acht groepen van hogere Kriya Yoga. Mahaswamiji Paramahansa Atmananda leert al deze technieken aan daarvoor geschikte leerlingen, in fases, afhankelijk van de leerling zijn vooruitgang en perceptie.