सत्त्वं विशुद्धं जलवत्तथापि
ताभ्यां मिलित्वा सरणाय कल्पते ।
यत्रात्मबिम्बः प्रतिबिम्बितः सन्
प्रकाशयत्यर्क इवाखिलं जडम् ॥ ११७ ॥

sattwam visuddham jalabatthaap
taabyaam militwaa saranaaya kalpatay
yatraatmabimbah pratibimbitah sun
prakaashayatyarka ibaakhilam jadam

(Vivekachudamoni; V-117)

SATTWA GOONA is zuiver. Het wordt nuttig voor Bevrijding. Daarin wordt de schaduw van de AATMAN. Sattwa manifesteert de AATMAN, DE SOULzoals de zon het hele universum manifesteert. Het is licht. Licht, verstrooiing en duisternis zijn de drie kwaliteiten van Sattwa, Rajas en Tamas.

Met liefde en de beste wensen,

Nederig

Paramahansa Atmananda Ji