यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह ।
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥ १० ॥

yadewayha tadamutra yadamutra tadanwiha
mrutyoh sa mrutyumaapnoti ya iha naaneba pashyati

Kathopanishad Verse 2.1.10

Dat almachtige, alwetende, vormloze, maar totaliteit van alle vormen, de oorzaak van alle oorzaken, Param Brahmam, Opperwezen is overal aanwezig op deze en deze aarde. Ook is Hij er in de hemelen en alle andere werelden. Die Allerhoogste, die daar is, is ook hier aanwezig. Dat ene en enige Opperwezen, God ,verblijft in alle universa en werelden.

Die persoon, die deze verschijningen ziet in eindeloos veel verschillende namen en vormen, als gevolg van onwetendheid en zich veelheid voorstelt, wordt het slachtoffer van eindeloze cycli van geboorte en dood. Hij kan niet gemakkelijk ontsnappen uit de klauwen van herhaalde cycli van geboorte, ziekte, verval en dood. Daarom moet men vastberaden en met sterke innerlijke overtuiging begrijpen dat het ene en enige Opperwezen, God, met zijn onvoorstelbare, macht en glorie, zich manifesteert in verschillende, verschillende namen en vormen.

Deze hele schepping is zowel van binnen als van buiten doordrongen van die Allerhoogste Ziel. En daarom zijn al deze en gene vormen van het vormloze, Zijn manifestaties.

Met Liefde en Eenheid
Paramhansa Atmananda Ji