एतद्ध्येवाक्शरं ब्रह्म एतद्ध्येवाक्शरं परम् ।
एतद्ध्येवाक्शरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥ १६ ॥

Etaddheybaakhyaram Brahmam Etaddheybaakhyaram Param ।
Etaddheybaakhyaram Gnyaatva Yo Yadicchati Tasya Tat ॥ 16 ॥

De Kathopanishad Vers 1.2.16

Dit symbool Om de monosyllabe is Brahmam (God Energie). Deze eenlettergrepige Om is de Allerhoogste Brahmam, en wie wat dan ook wil, verkrijgt dat door deze Om te realiseren. Deze Om is de Moeder Natuur. Het is ook de schepping en het ongemanifesteerde allerhoogste. Door te mediteren op deze Om (Brahmam), kan men alles bereiken zowel materieel als spiritueel.

एतदालम्बनँ श्रेष्ठमेतदालम्बनं परं ।
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ १७ ॥

Etadaalambanam Shrestham Etadaalambanam Pram ।
Etadaalambanam Gnyaatwaa Brahmalokey Maheeyate ॥ 17 ॥

De Kathopanishad Vers 1.2.17

Om God te realiseren is bemiddeling in Om de beste techniek en het beste pad. Dit is de hoogste techniek. Na dit Brahmam als Om (Aum) gerealiseerd te hebben door deze steun en technieken bereikt men Brahmam en wordt men er één mee.

Met liefde en nederigheid,
Paramahansa Atmanandaji