Yogiraj Lahiri Mahasaya zegt,

Alle vormen, beelden en standbeelden behoren tot de Ene alleen. Vormen zijn talrijk. Maar het Vormloze is alleen Eén. Het bezoeken van alle vormen, het luisteren naar instructies, oraties, lezingen, en het uitvoeren van rituelen, volgens emoties en gedachten, en geloofsovertuigingen - zijn de uiterlijke delen van religie en spirituele praktijken. Tenslotte moet men zijn toevlucht nemen tot Adwaita (non-dualiteit) Filosofie en Praktijk. Het ultieme in kennis en volledige Realisatie is alleen mogelijk in Adwaita Filosofie en Praktijk. Daar zijn de verschillen en onderscheidingen tussen God en zijn toegewijde (toegewijden) verdwijnen. Er bestaat en verschijnt het Zelf-Verlossende, Ongemanifesteerde, Eeuwige ZELF alleen.

Met Liefde en Eenheid
Paramhansa Atmananda Ji