“ya eko avarano bahudaaa shakti yogaad
varnaan anekaan nihitaartho dadhaati
vichaiti chaantay vishwamaadou sa devah
sa no buddhayaa shubhayaa samyunakttu.”

Algemene betekenis:-
Het Opperwezen is één zonder tweede. Hij was in den beginne ongedifferentieerd. Maar om onbekende redenen schiep Hij verscheidenheid op alle niveaus. Wanneer de wereld ten einde loopt, vloeit al deze verscheidenheid weer in Hem samen. Moge deze Zelf Lichtende Heer, God Zegen ons met een goede en briljante geest.

Met liefde en de beste wensen,

Nederig

Paramahansa Atmananda Ji