यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति ।
यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि तथाऽक्षरात्संभवतीह विश्वम् ॥ ७ ॥

jathaa oorna na bhih srujatay gruhanatay ch jathaa pruthibyam ousadhayah sambha banti
jathaa satah purusaat kesh lomaani tathaa akhyaraat sam bhabatee havishwam

Mundako Upanishad Vers 1.1.7

Zoals de spin haar draad uit zichzelf naar buiten brengt en ook in zichzelf terugtrekt, zoals kruiden en planten uit de aarde voortkomen en zoals haren en nagels uit de mens voortkomen, zo komen ook alle wezens van de werelden en het universum en de hele schepping voort uit het onverwoestbare, ongemanifesteerde Opperwezen.

Met Liefde en Eenheid
Paramhansa Atmananda Ji