यः सेतुरीजानानामक्शरं ब्रह्म यत्परम् ।
अभयं तितीर्षतां पारं नाचिकेतँ शकेमहि ॥ २ ॥

“YAH SETURI JAANAA NAAM KHYARAM BRAHMAM YAT PARAM
ABHYAM TITEERSATAAM PAARAM NAACHIKETAM SHAKAYMAHI”

(Kathopanishad Hoofdstuk1 Valli3 Vers2)

Heer JamaRaj (de Heer van Tijd en Dood), bidt uit eerbied voor de Allerhoogste ZielGod. "O, Opperwezen, O Allerhoogste Ziel, Zegen ons met het vermogen om heilige en goddelijke Vedische rituelen uit te voeren, zonder verlangens en met perfectie en zonder fouten. Zegen ons ook dat we alle rituelen en gunstige handelingen uitvoeren als een dienst aan U en gezegend worden met Uw Aanvaarding en Welwillendheid.

Zegen ons alstublieft dat we toegewijd blijven aan U en de machtige, problematische wereldse oceaan oversteken. Zegen ons ook alstublieft dat we fit en geschikt worden om U in dit leven te realiseren.

Moge God Goeroes zegenen, leiden, beschermen en inspireren. Moge Gods liefde en genade over u worden uitgestort.


Nederig
Paramahansa Atmanand Ji